Vanhoooo!!!!!

A hi vavasati hinkwavo va lavaka vana, hikwalaho ke hambanani na ku vula vana va vanhu timhika nova hlayelela leswaku hi nkarhi wo nge ava fane se vari na vana. N’wana i ntirho wu kulu ngopfu, Ku n’wi endla a swi olovi, vuyimani I ntlakula-va-xurhe. Swita ndzhaku swa vuyimani switele ngopfu.

Ku hlantetela u nga heti masiku hinkwawo, swivabyavabyani, ku pfimba milenge, nhompfu yiku ni kwala hiku kukumuka yi tata xikandza, khwiri rika tika lero ve na khale, kuka majaha ma nga ha Ku tswiyoti ke, ivi siku-nkulu ri fika helee!!!! U ta hahlula na lwangu ra yindlu hi nkalanga u twa ku kenyiwa hi swivavi. Ivi loko se xi beburiwile xiku mbitsi hi leyi xeva hi nhlomulo, u fela yo Xiondla xita Ku ondla-vu. Xitlhe xiku nyumisa xinga kondli.

He n’wina vana i muchayina ko gemburiwa. Ina ka xa kahle wa kanganyisa uxi kuma na xoka xingari kahle xa kumeka. Mbuyangwani loko uri wa khombo rhumbu ri khola u bebula va Madyisa-Mbitsi ntsena, he n’wina genge leyi yi luma ndzeni nale handle.

Majaha swi ku vangela ku tshama uri nyangweni ya khotso hi vugevenga na swidzhidzhiharisi, leswa tintombi swinwani no gelagela ingaku swilo byabyisiwa hi murho wa vugelegele, wa hemba mbitsi yita Ku nkwinya, waha hleka lava nga hava vana. Ina ka, va kona va Nkateko va kumaka vana votwa no yingisa, ha va nkhensisa, swi sasekile.

Kambe ahi hinkwerhu hi lavaka vana, van’wana hi hleketa ka mbirhi ka nharhu, i ntlakula va xurha ntirho lowu, hambanani no yeyisa vanhu miva vula timhika swina vudidiyiso. N’wana i nyiko yo huma ka Xikwembu, kambe ahi yona ntsena kunga nyiko ti tele, na swona van’wana ava na mhaka na yona nyiko leyi, ava yi lavi. U nga ahluli munhu u nga tivi leswi nga mbilwini ya yena, swa n’wina swi vanana swilo kokotso na marhimila ma ha yenga hiku hleva. Tiva ta wena ta luya tita ku tsandza. Mina Maniya…inxi!!!!!

Hi Zanele Pretty Maswanganyi