N’wa-K I Muyimbeleri wa vunanga bya Xitsonga

Shaddy Mavasa u burisanile na Nwa-K muyimbeleri wa vunanga bya Xitsonga ku twa swo tala hi xiyimbeleri lexi.

1. Xana mi mani vito ra n’wina?
Nhlamulo: Hlayisani Victoria Mnisi

2. Xana mi mani eka swa vuyimbeleri?
Nhlamulo: N’wa-k i stage name, Loko ri helerile i N’wa-khazamula (vito ra papa)

3. Xana mi huma kwihi ekaya?
Nhlamulo: Makuleke, Kambe sweswi ndzi kumeka ngopfu ka Mhinga.

4. Xana mivelekiwe kwihi?
Nhlamulo: Makuleke

5. Xana mi nghene kwihi xikolo (Boxani swikolo hinkwaswo na lomu swi nga kona)
Nhlamulo: Hi 1999 crèche ya Jamela ka (Makuleke), 2000 Makuleke Primary School (makuleke) Grade R-7 2008 N’wanati High School (makuleke) Grade 8 -10, 2013-2015 Ntsako Matsakali Secondary School (Matsakali)Grade 10-12

6. Xana mi sungule rini swa vuyimbeleri?
Nhlamulo: 2010 December ani nghenisela vanhu ti backing vocal

7. Xana i ncini lexi nga minhlohlotela ku landzela swa vunanga?
Nhlamulo: Ndzi lo swi vona hi vumina leswaku ndzi na nyiko yo yimbelela no ncina. Hi 2004 hi kona ni nga swi vona leswaku nina nyiko hikuva ani swikota ku tsala risimu ra kereke loko niya kerekeni ni fika niri yimbelela ka Sunday School. Ivi sweswi ni nga kula ndzi hlawula ku yimbelela ta xigaza hikuva bya xigaza ani ndzi rhandza ku sukela na ha ri ntsongo

8. Xana hi yihi mintlhontlho leyi mi nga hlangana na yona loko ma ha sungula?
Nhlamulo: Ni tikeriwe ngopfu kaku endla alibamu ya mina yo sungula. Niyile ka studio xinwana va fika va chaya kambe nitwa swi nga fambelani na mina. Nisuka niya ka xinwana swi fana na kona. Ni lanwa ni tshika.ti artist kuloni leti hi tivanaka vaku u nga tshiki hikuva wena i khale u ri na nyiko. Ni tshamile karhi wo leha ni swi rivarile kambe tinsimu ani hete khale ku tsala. Nive ni hlangana na Mbhanyele tani hi loko ati tshamela kwala ka Mhinga. Ani vutisa aku hinkokwalaho ka yini u nga yimbeleri tinsimu ta wena. Nive ni nwi byela xivangelo. Aku yena u ta swikota ku chaya. Kutani ni lunghisa macheleni kutani ani chayela swiva leswi ani lava swona.

9. Xana mi sungule lembe rihi ku kandziyisa naswona alibamu ya kona yi thyiwa mani? (Boxani tinsimu to hisa leti nga endzeni xikanwe na vito ra alibamu)
Nhlamulo: 2018 April yi thyiwe (Swa vugangu gangu), tinsimu leti nga endzeni, Swavugangu gangu, Blesser, wanuna i nhwembe, Vanavela, Kahle kahle hikwato ti hit tileka alibamu ya leyi yo sungula ya Swa vugangu gangu.

10. Xana mi kandziyisa kwihi vunanga bya n’wina ( Boxani hinkwako lomu mi nga kandziyisa kona)
Nhlamulo: To hlaya ni kandziyise ka Mbhanyele (Ndzilo wa Mbhanyele Studio), 1 track Vanavela yi huma ka (Dj rixile Music production), 1 remix N’wa-K (Dj Tiyani Music Production), 1 track nghoma leyi (Mr Question studio)

11. Xana ku fika sweswi mi na ti alibamu tingani? (Boxani mavito ya tona kuya hi xaxamelo na tinsimu to hisa kuya hi ku hambana ka ti alibamu ta kona)
Nhlamulo: I yo sungula Vol 1

12. Xana mitirha navo mani eka vunanga bya n’wina(Boxani kuya hiti alibamu na mavito ya vafambisi loko vari kona)
Nhlamulo: Nitirhe na Mbhanyele. Na ti backing hi yena ta xinuna

13. Xana vunanga bya nwina byi kumeka kwihi?
Nhlamulo: Saselamani Record Bar na le ka mina takumeka

14. Xana i ncini lexi mi nga xifikilela eka swa vuyimbeleri ku fika sweswi?
Nhlamulo: I kuti kuma music wa mina wu karhi wu rhandziwa hi vanhu. Na karhi na kuma na marito yo ya Xitsonga xo hlatsweka kalava vankulu va wu yingiselaku.

15. Xana hi yihi mintlhontlho leyi minhlanganaka na yona eka nkarhi wa sweswi?
Nhlamulo: Iya ku xoteriwa hi macheleni, nileku endleni ka music video, nkarhi un’wani loko ni lava ku ya cina ku nwana ni pfumala transport

16. Xana mi rhandza ku fikilela yini hi vuyimbeleri?
Nhlamulo: Nilava kuti kuma ni karhi ni fana nati ntlambhi leti nwana ti kotaku ku rhambiwa kati festival letikulu.

17. Xana eka vunanga bya nwina hi yihi dyondzo leyi mi rhandzaka leswaku varhandzi va vunanga va yi kuma?
Nhlamulo: I ku ku endla swo huma ndleleni u tekiwile kumbe u tekile a swi laveki. Naku dyondzisa ku kuna vavasati lava va pfumalaka vavanuna, wanuna wa wena u ri 1 masiku lawa wa kala se hi boheka ku share. Na xirilo ka tinghwendza kuri hina hi pfumala vavanuna marha vona va kona ava hi gangisi, ho gangisiwa hi lava va nga teka

18. Mhaka ya piracy xana mi vona onge ku nga endliwa yini hi yona?
Nhlamulo: Mhaka ya piracy ayi nge heli. Ene hina ti ntlambhi swahi vava hikuva hi humesa mali studio, hi humesa ku endla ti CD. Kambe vona vaya xavisa ku chipa. Loko lava va technology avo zama ku endla ku ti CD ti nga pfumeli ku khopiwa kumbe a swi ta hi pfuna.

19. Xana eka malembe ya ntlhanu lama nga ta landzela varhandzi na vaseketeri va nwana va nga langutela yini?
Nhlamulo: Ava langutele ti alibamu ta hot to cinisa na message. Nati Video Music to tsakisa, ene naha tava tsakisa kuya mahlweni.

20. Xana nwina hi xiviri mi rhandza ku fikilela yini eka malembe ya ntlhanu lama nga ta landzela?
Nhlamulo: Lava ku fikelela naku nghena ka ti award ta music niya cina na le matikweni yale handle.

21. Xana i xihi lexi varhandzi na vaseketeri va n’wina va nga swi tiveku hi nwina?
Nhlamulo: Kuhava lexi vanga xitiviki hikuva va swi tiva na hanyeka ni rhandza munhu unwana na unwana. Na xixima lava kulu ka mina.

22. Xana lava nga na norho wo yimbelela mi nga vatdundzuxa yini?
Nhlamulo: Leswaku loko va nghena ka music wa Xitsonga va nga ngheni vari weak ava tiyisi ti mbilu hikuva kuna swi valavula ngopfu na rizondo. Hambi u endle swona kava nwana awu endlangi swona. Se vava naku tiya va tiyisela vayisa nyiko mahlweni.

23. Xana swiyimbeleri kulobye mi nga swi tsundzuxa yini?
Nhlamulo: Ahi khomaneni hi tshika rivengo na jealous hiva xilo xinwe tani hi Vatsonga.

24. . Xana varhandzi na vaseketeri va n’wina mi rhandza kuva byela yini?
Nhlamulo: Ava tshami va rindzele leswi nene ka mina. Nimi rhandza hikwenu ninga hlawuli. Music Video wa Swavugangu gangu wa huma hi June. Ivi volume 2 hi September yi landzela.

25. Xana lava nga na ku navela ku tihlanganisa na n’wina va nga mikuma kwihi?
Nhlamulo: N’wa-k vic va like na page ya Facebook: Nwa-k victoria, twitter: @Nmtsonga

Hi Shaddy Mavasa