Tinyiko Hlayiseka i N’wa-mbhurhi wa Collins Chabane

Hi ba magoza mambirhi hi languta endzhaku hi siku ra 23 Nwedzamhala 2018 laha a ku ri na ntirho wo hlawula N’wa-mbhurhi wa Collins Chabane municipality. Laha a ku mphikizano va nwa-mbhurhi lava nga na vuswikoti swinene. Van’wani va n’wa-mbhurhi lava a ri kona eka ntirho lowu a va katsa Vutlharhi, Mbalenhle, Basima, Khanyisa, Vutomi, Meshack, Koni Boy, Emmauel , Qolani, Tivani Makamu na Nomusa.

Va hluriwa eka ntirho lowu kuvile Tinyiko Hlayiseka loyi a nga kuma sagwadi ra Miss Collins Chabane kas Mr Collins Chabane kuvile Muponisi Chauke. Ntirho wo saseka lowu nga humelerisa hi ka RM Solutions na Zero One, vafambisi va tikhaphani leti ku nga Welcome Khosa (RM Solutions) na Nhlamulo Maluleke ( Zero One Media) veri leswi swa phinda-phindiwa ku kota makatha ya nguluve.

Va kondleteri va mphikizano lowu va boxi leswaku mphikizano lowu wu ta va kona lembe na lembe, va tlele va boxa mhaka ya leswaku leri hi rin’wani mpfhumbha ro hluvukisa . Va kondletela vantshwa ku ti nghenisa eka mingingiriko yo fana na leyi. Hina va ka N’weretinews hi vile timbhoni ta siku nene, ntirho lowu a wu ri ntirho wa xiyimo xa le henhla swinene laha hi nga vona na swiyimbeleri swo hlaya swa ndhuma swi nyanyula ntshunghu. Hi landzelerisa swinene mpfhumbha leri ro hlawuleka leri nga humelerisiwa hi va ka

Hi Shaddy Mavasa