Wena Rifu

Wena nghwazi ya ti nghwazi!
A ku na nhenha eka wena!
A wu hlawuli ndluwa ndzeni ka hove.
U teka mani na mani.

A ku na nwa-nkumi kumbe xisiwana eka wena.
A ku na mudyuhari kumbe rincece.
A ku na wanuna kumbe wansati.
A ku na wa nhlonghe yo basa kumbe Mu-afrika.
Hinkwenu ka hina eka wena ha fana.

Xana makolo ya wena a ya ku xurhisi ke?
Wena u nga teka vakokwani kambe dulu ra wena ari tali xana ke?
U ta hi vhinya miehleketo ku fikela rini ke?
U ta hi tshova timbilu ku fikela rini ke?

A wuna mhaka ya ku leri nga hela vhiki hi vekile.
Wena a wuna nkama loko u fika u fikile.
Xa lava saleke i ku amukela.
Wena u xi tsandza valoyi ni vapfumeri.
Wena u nala wa mani na mani.

Mu endli wa tilo ni misava hi rivalele.
Susa xinwele lexi u hi vekeleke xona,
hikuva xi pfumala muahluli.

Hi Vutomi Themba Novela.