Namarhela lowa ka wena

Wansati wa wena ahi phasele u nga ta phutsela u veka a sala a ndlwini a dlaya hi xivunda wena u humile na majaha kuloni. Muringani wa wena i nakulorhi wa wena, ina nkarhi wo u huma na majaha kuloni miya bela hi moya wu nga va kona kambe ku nga vi nkarhi hinkwawo. Vakala vá phohla rihlampfu vá nghena mutini wa wena vavanuna hikuva wena u tsandzeka ku tsakisa lowa ká wena.

U tiba xifuva u ku nsati wa wena u lunghe ngopfu a nga vileli a nga na mhaka Kasi xipfotlosela vutomi na van’wana vayisa ku fana na wena, i vutomi byebyo byita ku siya u lo gaba xinon’wani Lexi!!!!! U tsakisa vale kheheleni ku hundza wa wena wa ntiyiso…Basopa jaha!!!!. Va ka hina wansati nkarhi leswi vange i “Attention” hi ririmi ra xinghezi, u lava ku hlambisiwa a basa a Kari a hola mali yo tlula ya wena, xintsongontsongo u lava ku tlula na ntswontswo…loko u huma na loko u nghena ndlwini na loko mi khudzehela ka.

U dinga ku byeriwa ku wa rhandziwa hi minkarhi hinkwawo na marito ma rirhandzu leswiya swaku i khale ni tshama na yena naswona ni lovorile “obvious” wa swi tiva ku na n’wi rhandza a swi verengi boteeeeee…Xisweswo u n’wi heta vukarhi, u ta tshamiseka a ku mbaaaaaa!!! A tlhandlekela hi kuku hlonipha, wansati a nga lavi ku dyondziwa mahanyelo u ta feyila u lava ku rhandziwa….hothwa i swa Majagani leswi hina ahi endli, “already” mi teke swo tala swa vujagani, tekani leswi hikuva ahi swo phuntisa lambe hi leswinene.

Loko u lava kurhula woti tsakisela lowa ka wena. Mativa swi saseka ngopfu ku huma hi ndyangu mi bela hi moya, miya dya handle, kuya vona “movie”, ku yá xavaxava swo karhi, ku vona ntumbuluko no pfuka endhawini ya kahle. A wisisiwa ku kukula rivala na magalaza n’wana wa vanhu. Swiluva swa misava switele ku landzelelana na swona nhloko yi sala kwale, wanuna I wanuna hi ku namarhela lowa ka yena. Sweswo u ta kuma ku tsaka na ku rhula…khisimusi bokisiiiiiii!!!!!

Hi Zanele Pretty Maswanganyi