PHYEMBYE

Dludlu’…………….
Wena xiluva xa swiluva.
Mbhurhi ya ku vatlwa.
Mahlo ya kona onge i tindhulwana.

Ndzi ku vonile wa hari lee!!
U karhi ku kavanyeta dyambu ku voninga.
U tima dyambu hiku hatima!!
Tinyenyana ta tilo ti karhi ku yimbelela
Gugu nkata Mkhacani..

Ndzi n’wayitela embilwini.
Ndzi vutisa mbilu yi pfumela.
Marito ya kwetlembetana.
Milomo yi tshavatana.
Ndzi biwa hi ripfalo.
Phela phyembye se ari fikile.

Ndzi basisa nkolo swi nga heli.
Ndzi pfuxela hi malwandla.
Xiritwana xa kwe xi nyanyula vu ti twi bya nga.
Ndzi tiyisela ndzi boxa mbhonga.

Kambe nyuku a wo hobomulana.
A ndzi honolela a khanisa timhuti.
Ndzi humesa xidukwana xo basa xigamboko.
Ndzi hlangula mihloti.

Xikan’we a ndzi hluvulela vusenga.
A ndzi ambexa.
Na mina vu ndzi n’wi vukarha.
Mbilu yi cina cina bya dyambu hi Khisimusi.

Ndzi rhandziwile.
Ndzi rhandziwe hi phyembye.
Ndzi khayima tinkuzi.
Ndzi pela zivuko ra vungwendza.
Hi aka ndyangu wa Tatana.
Hi katekisiwa hi majaha na tintombhi.

Phyembye ri time torha ra ku navela ka mbilu ya nga!

Phyembye!!

Hi Prayers Mikhongelo Chavalala.