I NDLELA YA NYASUNE

Tindleve ta mina ti na torha ro twa mahungu ya nongoti.
I mani a nga ta ndzi rhungelela ta tolo.
Va ka Khambani rhungulani ta ndlela ya Nyasune.
Rixaka ra ka hina ri lahleka ndlela ri famba hi nhova.
Rhungulani ta misava ya Nyarimi na le ka Makwakwa.

Nambu wa Sabi na Buzi wu khuluka hi ku rhula.
Xana hi huma kwihi va ka Maboxa ndleve?
Ku tiva swona u ntangha ya misava.
Mina ndzi ta rhungela yini ndzi ri ricece ra tolo?
Funungula buwa Gaza u rhungela ta tolo.
Vativi nkulu va matimu va kokelana hi mhaka leyi,
ku kota xuka ra xixika

Namuntlha timitsu na nsiya swa avana.
Xana hi vo mani hina?
Van’wani va ti vitana Matsonga-Machangana
Pfuka Gaza u rhungela ta ndlela ya Musapi.
Veri ku tiva kokwani i ku byeriwa
Van’wani va tlula va natswa tilo,
Va ku e-e, hina hi Vatsonga va xiviri
Namuntlha hi valuveri emisaveni ya vamatiko.
Va hi sapetela va tlhela va hi tseketsela.

Va hi khovolela onge moya wo hanya hi lo lomba.
Nghunghunyani mutlhontlhi wa tinyarhi wa ndzi twa ke?
Namuntlha hi fularhela masirha ya vokokwa wa hina
Xana rimitsu ra Mutsonga ri huma kwihi?
Veri ndlela yi vutisiwa va le mahlweni.
Hi yaleyo ndlela ya Nyasune.

Va ka Khambani va nga rhwala misava hi xifuva
Swivungu na tinsumba ti londzota.
Va lo rhungula masungulo ntsena……!
Misava ya lunya yi minta.
I mani loyi a tivaku makumu ya riendzo ke?
Ndza chava ku pfukula madzoni ya vongwe
Ndzi ti vitana mungoni etikweni ra vamatiko.

Soshangana wa ndzi twa ke?
Vatsonga va rila va ba nkalanga
Va koxa tihlamulo eka vafi na vabori
Xana i mani a nga ta hi phula ta le nhlokweni?
Rixaka leri lahlekeke ri vitaniwa yini?
Mpisana u nga rhanga ndlela wa ndzi twa ke?

U hlamba swikwembu swa ka n’wani dyambu ri honokile
U fularhela timitsu ta rixaka ra wena
Kumbexana kwale ka Mandlakazi,
Hi nga kuma masalelo ya matimu.
Ndzi chava ku ti khovolela ndzi khoma hi tingana
Rixaka leri lahlekeke i sirha ra vahanyi
Mina ndzi Mutsonga- xidzi!!!!!!

Hi Shaddy Mavasa