Summit ya nwamabindzu eThohoyandou Town Hall

Se yisungirile summit yava nwamabidzu leyi nga ta teka masiku ma mbirhi ku nga namuntlha na mundzuku kona e Town Hall ya Thohoyandou kuri ku hlohletela vonwamabidzu hi tlhelo ro kurisa ekhonomi eka ti masipala leti katsaka Vhembe district, Collins Chabane, Musina na masipala wa Makhado, Cllr Radzilani wa Vhembe District loko a vulavula u boxe leswaku swi kahle kuva ti masipala ti seketela vo nwa mabidzu. Deputy Minister wa DSBD Cassel Mathale u boxe leswaku swikahle kuva vo nwaswimawusa va titsarisela eka mfumo leswaku vata kuma ku nyikeriwa hi…

Read More

I NDLELA YA NYASUNE

Tindleve ta mina ti na torha ro twa mahungu ya nongoti. I mani a nga ta ndzi rhungelela ta tolo. Va ka Khambani rhungulani ta ndlela ya Nyasune. Rixaka ra ka hina ri lahleka ndlela ri famba hi nhova. Rhungulani ta misava ya Nyarimi na le ka Makwakwa. Nambu wa Sabi na Buzi wu khuluka hi ku rhula. Xana hi huma kwihi va ka Maboxa ndleve? Ku tiva swona u ntangha ya misava. Mina ndzi ta rhungela yini ndzi ri ricece ra tolo? Funungula buwa Gaza u rhungela ta tolo.…

Read More