NGHUNA VALAYI

NGHUNA VALAYI

Lomu mabyaleni hi yena.
Tijele wa nghena wa huma.
Swikoxa swa cawatiwa.
Swikalu swa rahiwa.
Nghuna valayi.

Xikolo u hume hi jinele.
Yena na vadyondzisi a va phika vuntangha.
La a hundzaku kona u to twa hi xinghema.
Buruku u nyeketa a tsandzeka no famba.

Tinhompfu wonge i chimela.
Ntima hi lowa xinkotiri.
Rito ra kona ri bonga bya Nyamisoro,
Futhi swona!
N’wana u luma endzeni na le handle.

Loko wuri mubya wu tsemile.
Tiko ro njengenjenge hi yena.
Vunhenha bya hava.
Ve’ ku tlula ka mhala ka letela.

Ntsandza nyini u tsandzile.
Maphepha-hungu hi yena.
Ku hleka ntsena timhika.
Wena wa ha bebulaka miyela.

Mutswari u karhele no tenga.
Misava yi n’wi nyenyemukile.
U hundzuke xihlambanyo etikweni.
Madyisa mbitsi u tiendla sindza ra honyololo.

Nghuna valayi

Hi Mikhongelo Prayers Chavalala