N’WERETI

Famba khwatsi mativula ya mina
U ya va rhungula……”
Tlharhi na xitlhangu u tamele hi mandla mambirhi
Famba u ya vulavula na Afrika
U nga rivali va ka maboxa-ndleve
Hi vona timitsu ta wena…….”

Famba u ya pfula mabofu mahlo
U horisa timbanga ta moya eka vamakwerhu
Famba N’wereti madyondza ya nga
U ya va rhungelela swa mphasano wa rivala
Ndzi swi vikerile swikwembu swa mina,
Swi bile mandla, swi khensa!

Tindlela ti basile madyondza ya mina
Davula mananga ya sala ya hlangana
Famba u ya tima Vatsonga torha
Ana u xihlovo xa mati lama tenga!
Veri mafurha ya n’wana i ku rhumiwa
Misava a yi orhi ndzilo yi chava timbale n’wananga

Famba u ya hlanganyeta tihunyi leti tlhengukeke
Famba u ya vuyetela vun’we na ku rhula
Famba u ya byala mbewu emisaveni leyo nona
Loko u fika le Bileni, ku nga sala marhambu ya vakokwani
U rhungula Soshangana na Manokosi
Veri mandla ya wanuna a ya mili byasi
Ndza tshemba na mina a ndzi nge ve mandlakulova.

HI Shaddy Mavasa